Prodej RD - zkušenost, která nás vede k vyslovení obdivu a díků nejen k aplikaci odborných znalostí, profesionálních dovedností, ale i k hluboce lidskému vztahu vůči zákazníkovi. Ing. Hromada nám navrátil  důvěru ke spolupráci s realitními kancelářemi.
Pro svou nezkušenost a důvěru jsme doplatili na praktiky jisté RK z Prahy a ocitli se na pokraji zoufalství. Právě v této chvíli nám byla doporučena H&B REAL, a.s. Vsetín. Shrneme činnost jmenovaných: Informovali nás neprodleně o všech povinnostech a právech obou smluvních stran. Smlouva byla logická a srozumitelná pro zákazníka. Téměř denně s námi komunikovali a snažili se tak kompenzovat náš stres.
Důsledně dodržovali vše, co uzavřená smlouva obsahovala. Dbali o zpětnou vazbu, mohli jsme se s nimi kdykoliv kontaktovat. Důsledně a prakticky nás informovali a jako laiky nás pravdivě uváděli do jednání odborných, právnických, stále hledali možnosti, jak RD prodat, zejména dnes v období krize. Vrátili nám důvěru ke spolupráci s RK, důsleně poučili na příkladech o tom, že praxi v RK musí vykonávat skuteční odborníci v oboru, ovšem rovněž vybaveni znalostí psychologie a zejména lidským pochopením.

Na výpis referencí