nova zelena usporámNová Zelená úsporám je název nástupnického programu Zelené úsporám. V letech 2013 až 2020 poskytuje a bude poskytovat finanční podporu pro rekonstrukce a novostavby budov určených pro bydlení a budov plnících veřejnou službu.

Kvůli žádanosti a obsahu informací jsme pro tuto službu jsme vytvořili samostatné internetové stránky.

Přejít na web Nová zelená úsporám.
Samozřejmě zde naleznete také důležité informace o zpracovávání žádostí na aktuální výzvu Kotlíkové dotace.