Hodnotu vašeho majetku nejlépe posoudí nezávislý odborník a tím je znalec či odhadce se specializací na oceňování nemovitého majetku. 
A právě takového máme v našem oddělení H & B REAL a.s.
oceňování nemovitostí

Nezávisle oceňujeme:
  • nemovitosti
  • obchodní korporace
  • movité věci
  • nehmotný majetek
Více informací se dozvíte na samostatné stránce Oceňování majetku.

Přejít na web